Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Polityka Prywatności

        Informujemy, że w  Szkole Podstawowej nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „KRAKÓW” w Malborku przetwarzane są dane osobowe. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 
Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku
(dalej będziemy używać skrótu Szkoła).


Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Piotr Sypniewski. 

 

Jaki jest cel przetwarzania danych?
Dane które przetwarzamy są niezbędne w celu realizacji zadań i obowiązków związanych 
z funkcjonowaniem Szkoły. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia poprawnej i wysokiej jakości świadczonych usług i realizowanych zadań.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy lub wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się również na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie lub jeśli jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Szkoły.

Komu udostępniamy dane?
Przetwarzane dane nie udostępniamy podmiotom trzecim, innym państwom lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub zawartej i wykonywanej umowy. 


Jak długo przetwarzamy dane?
Państwa dane przetwarzamy do czasu wykonania umowy  lub zgodnie z obowiązkiem prawnym, który określają przepisy szczegółowe.


Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także cofnąć zgodę, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skorzystać 
z prawa do przenoszenia danych lub z prawa do bycia zapomnianym. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w sekretariacie Szkoły.  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. Mogą Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

Jak dbamy o twoje dane?
Administrator danych osobowych zwraca szczególną wagę na należyte zabezpieczenia danych oraz prawidłowe procesy ich przetwarzania. Dostosowujemy procedury oraz stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne w celu ochrony danych.


Nasze dane kontaktowe:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców KRAKÓW w Malborku 
ul. Stanisława Hadyny 18
82-200 Malbork
tel. 55 272 35 66 e-mail: bombek_sp3@wp.pl


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod@sypniewski.pl

ZAŁĄCZNIKI:

								

Polityka prywatności

Utworzono dnia 24.05.2018, 12:04