Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Klasy I

1.      Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce edukacyjne. Należy tylko złożyć w wymaganym terminie zgłoszenie dziecka (wraz z załącznikiem) do szkoły.

 

Zgłoszenia rodziców (zgłoszenie podpisują oboje rodziców) znajdą Państwo w załącznikach.

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie – urodzone w 2017 r.

- dzieci 6-letnie - urodzone w 2018 r. 

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie do 04 marca 2024 r.

 

 

2.      Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie przeprowadzona drogą elektroniczną w dniach od 05 marca 2024 r. od godziny 9:00 do 19 marca 2024 r. do godziny 15:00.

 

Ważna informacja!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tutejszej placówki (w postaci pisemnego oświadczenia, które jest w załącznikach) w terminie do 12.04.2024 r. do godz. 15:00. 

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły. 

 

Link do strony elektronicznego naboru: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

 
 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                     w postępowaniu

rekrutacyjnym 

Termin                    w postępowaniu uzupełniającym

1.                  

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 05.03.2024

od godz. 9.00

 

do 19.03.2024

do godz. 15.00

od 20.05.2024

od godz. 9.00

 

do 23.05.2024

do godz. 15.00

2.                 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

od 05.03.2024

do 20.03.2024

 

od 20.05.2024

do 24.05.2024

 

3.                 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.04.2024

do godz. 13.00

10.06.2024

do godz. 13.00

4.                 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 05.04.2024

od godz. 13.00

 

do 12.04.2024

do godz. 15.00

od 10.06.2024

od godz. 13.00

 

do 13.06.2024

do godz. 15.00

5.                 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.04.2024

do godz. 13.00

17.06.2024*

do godz. 13.00

 

 

Wszelkie informacje pod nr telefonu: (55) 272 35 66.

Sekretariat szkoły czynny: 

od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 15:00.

 

 

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

ZAŁĄCZNIKI:

								

Poświadczenie woli przyjęcia dziecka

Utworzono dnia 08.04.2024, 14:41

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Utworzono dnia 16.02.2024, 14:19

Zarządzenie Burmistrza

Utworzono dnia 16.02.2024, 14:18