Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Klasy I

REKRUTACJA KLASA I

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce edukacyjne. Należy tylko złożyć w wymaganym terminie zgłoszenie dziecka (wraz z załącznikiem) do szkoły.

Zgłoszenia rodziców ( zgłoszenie podpisują oboje rodziców) znajdą Państwo w załącznikach.

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie – urodzone w 2014 r.

- dzieci 6-letnie -  urodzone w 2015 r. 

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie do 8 marca 2021 r. 

 

Wszelkie informacje pod nr telefonu 55 272 35 66.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Utworzono dnia 11.02.2021, 11:23