Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku

Klasy I

REKRUTACJA KLASA I

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce edukacyjne. Należy tylko złożyć w wymaganym terminie zgłoszenie dziecka (wraz z załącznikiem) do szkoły.

 

Zgłoszenia rodziców (zgłoszenie podpisują oboje rodziców) znajdą Państwo w załącznikach.

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie – urodzone w 2016 r.

- dzieci 6-letnie - urodzone w 2017 r. 

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie do 06 marca 2023 r.

 

Wszelkie informacje pod nr telefonu: (55) 272 35 66.

Sekretariat szkoły czynny: 

od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 15:00,

w środy w godz.: od 7:00 do 16:00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zgłoszenie klasa I

Utworzono dnia 27.02.2023, 08:45

Zarządzenie Burmistrza

Utworzono dnia 27.02.2023, 08:45