Menu
Buttony
Statut i dokumenty

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom od roku szkolnego 2014/2015


Zmiany proponowane przez MEN:

http://www.men.gov.pl/images/aktualnosci/2014/Lista_usprawnie%C5%84.pdf


- GODZINY PRACY SEKRETARIATU do rekrutacji -


WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA I PIERWSZOKLASISTY 2015/2016


Rekrutacja do oddzału przedszkolnego:

Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Rekrutacja do I klasy SP:

Zgłoszenie do I klasy

Wniosek o przyjęcie do klas I spoza obwodu

Zarządzenie nr 4

Załącznik nr 2 do Statutu


ŚWIETLICA SZKOLNA - rekrutacja

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicyKALENDARIUM na rok szkolny 2014/2015

Dostosowanie warunków podczas sprawdzianu klas VI
Regulamin zajęć na basenie dla uczniów szkół podstawowych MALBORK

Regulamin wyjść i wycieczek szkolnych

Filmy dotyczące pierwszej pomocy:

 • https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online
 • https://www.szkolenia-bhp24.pl/film-online-zadlawienie
 • https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwawienie-z-nosa-online
 • https://www.szkolenia-bhp24.pl/numery-alarmowe


  Oświadczenie nauczyciela o zapoznaniu się z procedurami szkolnymi

  Podstawa prawna

  Postępowanie podczas wypadków uczniów pozostających pod opieką szkoły

  Postępowanie w przypadku awarii pojazdu lub kolizji

  Postępowanie w przypadku bójki uczniów

  Postępowanie w przypadku nagłej choroby lub wypadku na wycieczce

  Postępowanie w sytuacji podejrzewania ucznia o znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

  Postępowanie w sytuacji zaginięcia uczestnika wycieczki

  Powstanie pożaru w obiekcie, w którym przebywają uczniowie

  Procedura postępowania w przypadku omdlenia ucznia podczas zajęć lekcyjnych

  Procedura postępowania z dzieckiem, które zgłasza złe samopoczucie

  Procedura postępowania z uczniem sprawiającym problemy w czasie lekcji
  Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza

  WNIOSEK o przyznanie stypendium Burmistrza za wyniki w nauce


  Regulamin przyznawania nagrody specjalnej

  WNIOSEK o przyznanie nagrody specjalnej uczniowi
  STATUT

  Program Wychowawczy

  - MISJA

  WIZJA -
  KRYTERIA oceniania z przedmiotu:

 • historia i społeczeństwo
 • zajęcia komputerowe
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • muzyka
 • plastyka
 • przyroda
 • religia
 • technika, zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • Copyright by www.d4u.glt.pl