Menu
Buttony
Statut i dokumenty


Statut szkoły

Program wychowawczy szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania

Misja szkoły

Wizja szkoły

Regulamin przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta Malborka

Wniosek o stypendium Burmistrza


Regulamin przyznawania nagrody rzeczowej dla najlepszych uczniów

---


---

Regulamin wyjść i wycieczek szkolnych

KRYTERIA oceniania z przedmiotu: • język polski
 • język angielski
 • historia i społeczeństwo
 • religia
 • przyroda
 • matematyka
 • plastyka
 • muzyka
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia techniczne
 • wychowanie fizyczne
 • Copyright by www.d4u.glt.pl